NAPRO Haaien en zeezoogdierenreservaat Yarari (BO-43-117-011, BO-43-021.04-005, BO-11-019.02-054)

Project: LNV project

Project Details

Description

Zeezoogdieren en haaien worden wereldwijd beschermd door een groot aantal internationale verdragen, waaronder ICRW, CBD, SPAW, CMS en CITES. De Caribische delen van het Koninkrijk, waaronder Caribisch Nederland beschikken over een rijke en diverse zeezoogdier- en haaienfauna. In September 2015 is in Caribisch Nederland een zeezoogdieren- en haaienreservaat afgekondigd.
In de aanloop hiernaartoe heeft IMARES een studie verricht naar beschikbare akoestische technologie, aansluiting gezocht met regionale partners en studies, een onderzoeksplan voor het Caribisch gebied opgesteld, in samenwerking met eilandelijke counterparts en regionale partners uit de VS, Frankrijk en Venezuela, en diverse onderzoeksprojecten geïmplementeerd.
Nu het reservaat is ingesteld en door het werk uit 2016 de kennislacunes en technische noden voor het beheer nu bekend zijn voor wat de zeezoogdieren betreft, en het managementplan is opgesteld ken een begin gemaakt worden met de implementatie. Het werk zal zich afwisselend richten op zeezoogdieren of haaien.
In 2020 zal het werk zich primair richten op vraagstukken met betrekking tot zeezoogdieren, en het vervolg van het onderzoek naar gebruik van koraalriffen door haaien.
In detail:
1. a) De voorzetting van akoestische monitoring voor zeezoogdieren (PAM) in samenwerking met Frankrijk en de VS.
2. b) Het opstellen van actiegerichte beheersmaatregelen ten behoeve van zeezoogdieren
3. c) de ontwikkeling van het institutioneel instrumentarium dat nodig is voor managementimplementatie, en
4. d) Betrokkenheid bij een, door Frankrijk geleid EU “Interreg”-project getiteld CARIMAM en gericht op zeezoogdieren
5. e) Voortzetting van het onderzoek naar gebruik van koraalriffen door haaien.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/21