NAPRO Grune Woche (BO-43-115-013, BO-43-014.01-032)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het project levert een raming en analyse van de handel in landbouwgoederen in 2019, met daarbij een focus op de handelsbetrekking met Duitsland. De handel in landbouwgoederen wordt daarbij in breder perspectief geplaatst. Concreet hierbij gaat het op inzicht in exportverdiensten, wederuitvoer en de positie van Nederland op de wereldmarkt. Ook wordt inzicht gegeven in de export van agrokennis en -innovaties en duurzame handel. Deze thema’s worden met cijfers onderbouwd, maar ook geïllustreerd aan de hand van specifieke producten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/21