NAPRO GLB Transactiekosten Groen Blauwe architectuur (BO-43-115-015, BO-43-014.01-062)

Project: EZproject

Project Details

Description

Agrarisch natuurbeheer in Nederland wordt sinds een aantal jaren uitgevoerd door collectieven. De voordelen van een collectieve of landschapsbenadering voor agrarisch natuurbeheer ten opzichte van individuele systemen is in een aantal studies besproken, maar er zijn nog nauwelijks studies die een financieel-economische analyse hebben gemaakt van de collectieven. Deze studie beoogt inzicht te geven in de private transactie/organisatiekosten van collectief agrarisch natuurbeheer in Nederland, waarbij rekening gehouden wordt met de diversiteit aan collectieven. Met de resultaten van deze studie krijgt men inzicht in de omvang en de aard van organisatiekosten van collectieven, alsmede factoren waar deze van afhangen, en in de relaties die er bestaan tussen private transactiekosten, de samenstelling ervan en het functioneren van collectieven.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21