NAPRO Evaluatie Natura 2000 Doelendocument (BO-43-021.01-004, BO-11-019.01-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2015-2016 zijn aanbevelingen gedaan t.a.v. de Natura 2000-doelensystematiek en de realiseerbaarheid van de Natura 2000-doelen (Schmidt et al., 2017). Daarnaast zijn er ook een aantal andere studies uitgevoerd waaruit aanbeveling komen over mogelijke verbeteringen in de wijze waarop doelen te formuleren bijvoorbeeld door flexibilisering (Adams et al., 2017). Dit onderzoek borduurt voor op deze resultaten en verkend op basis van cases in hoeverre deze aanbevelingen inderdaad tot verbeteringen kunnen leiden. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe de gebiedsdoelen zich nu verhouden tot de landelijke doelen en waar de  'gaten' zitten, of te wel waar nog extra inspanningen nodig zijn buiten het Natura 2000 netwerk.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/19