Effectiviteit gebiedsbeschermende maatregelen (MEGMA) (BO-43-021.02-012, BO-11-018.02-003, BO-11-011.04-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2014 is in het kader van het convenant mosseltransitie en VISWAD een aantal gebieden in de westelijke Waddenzee gesloten voor mosselzaad- en garnalenvisserij. Doel van deze sluitingen was het mogelijk maken van een ongestoorde ontwikkeling van meerjarige mosselbanken, en overige belangrijke natuurwaarden. Om te kunnen evalueren of de gebiedssluitingen leiden tot de gewenste doelen is in 2015 gestart met monitoring van bodemdieren in de gesloten gebieden (project Gesloten gebieden Waddenzee), in opdracht van het ministerie van LNV. De monitoring is uitgevoerd in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. De resultaten over 2015-2018 zijn gerapporteerd in maart 2019. De resultaten over 2015-2019 worden gepresenteerd voor de projectgroep mosselconvenant omstreeks januari/februari 2020. Het ministerie heeft besloten om het onderzoek in 2020 voort te zetten op dezelfde wijze zoals dit in de voorgaande periode is gebeurd. Omdat het de bedoeling is het MEGMA onderzoek gedurende langere tijd voort te zetten zal rapportage niet ieder jaar nodig zijn. Voor 2019 zal het eindprodukt bestaan uit een presentatie in de projectgroep mosselconvenant. Dit is ook de bedoeling voor de periode t/m 2020. In 2021 zal rapportage nodig zijn over de periode 2015-2021.

Mosselen en andere bodemdieren worden bemonsterd binnen de voor mosselzaadvisserij en/of garnalenvisserij gesloten gebieden, en in aangrenzende open gebieden. De ontwikkeling van mosselbanken en overige soorten in de gesloten gebieden wordt beschreven, en deze ontwikkeling wordt vergeleken met die in het open gebied. Bij een verschillende ontwikkeling wordt onderzocht of dit een gevolg is van de gebiedssluiting. Resultaten over 2019 worden gedeeld met de opdrachtgever in de vorm van een powerpoint presentatie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1131/12/20

Research Output

Ontwikkeling en verspreiding van schelpdieren en andere bodemdieren in het sublitoraal van de westelijke Waddenzee in de periode 1992-2017

Troost, K., van den Ende, D., van Asch, M. & van Stralen, M., 2019, Yerseke,: Wageningen Marine Research. 43 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C001/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Ontwikkeling van bodemdieren in voor mosselzaad- en garnalenvisserij gesloten gebieden in de westelijke Waddenzee : evaluatie na drie jaar monitoring

Troost, K., van Stralen, M., Craeymeersch, J., van den Ende, D. & van Asch, M., 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 46 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C013/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access