NAPRO Drift en driftcalculator (BO-43-011.01-024)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het door de WG Blootstelling Waterorganismen ontwikkelde scenario voor Akkerbouw-neerwaartse bespuitingen (2012) dient gerepareerd te worden vóór het geïmplementeerd kan worden. Daar dit nog een aantal jaren kan duren kwam uit de StuurGroep de vraag of de huidige blootstellingsbepaling voor akkerbouw wel beschermend is. Een notitie wordt opgesteld om dit te verkennen. Tevens wordt bekeken of de WPR driftcalculator toereikend gemaakt kan worden voor de toelating.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20