NAPRO Deltaplan biodiversiteitsherstel/insecten (BO-43-023.01-015)

Project: LNV project

Project Details

Description

Door middel van de analyse van een combinatie van voornamelijk bestaande datasets wordt kennis gegenereerd over de invloed van omgevingsfactoren op de biodiversiteit, specifiek op insectenpopulaties en daaraan gerelateerde soortgroepen (planten en vogels). Hierbij zal worden ingezoomd van landelijk naar regionaal naar gebiedsniveau, dit mede afhankelijk van de mogelijkheden (bruikbaahreid) van beschikbare datasets. Met deze kennis wordt advies gegeven ter onderbouwing van herstelstrategieën, te weten:

  1. de lokalisatie van maatregelen (in welke regio’s / gebieden meest urgent / kansrijk voor welke soorten?) en
  2. de nadere uitwerking van maatregelen bijvoorbeeld inrichtings- en beheermaatregelen voor het realiseren van de gewenste abiotische, biotische en ruimtelijke condities (ecologische randvoorwaarden).
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20