NAPRO Beheer en aansturing Taskforce Samen tegen Voedselverspilling (BO-43-002.02-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

 

Het kabinet steunt de ambitie van diverse bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om uiterlijk in 2030 de hoeveelheid voedsel die door huishoudens, bedrijven en in de horeca verloren gaat of wordt verspild te halveren. Met die doelstelling behoort Nederland wereldwijd tot de koplopers in de strijd tegen voedselverspilling. Dat is de centrale boodschap in de nationale agenda tegen voedselverspilling, op 20 maart 2018 gelanceerd door de Taskforce Circular Economy in Food.

 

Dit project heeft als doelstelling te zorgen voor de noodzakelijke professionele borging van het beheer en de aansturing van de Taskforce voor de periode 2018-2021 (4 jaar). Dit project heeft als inzet te organiseren dat de publieke en private middelen (cash en in-kind) geïntegreerd en gestructureerd worden georganiseerd. En daarmee ook een aantrekkelijke nucleus voor additionele investeringen en als als aantrekkelijke multiplier.

 

De gezamenlijke agenda van de Taskforce, met haar ambitie en 4 actielijnen is leidend als route naar impact. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar een nieuwe fase in de oplossing van dit vraagstuk, door organisaties en initiatieven te verbinden, en te versnellen om de ambitie van halvering van voedselverspilling in 2030 te kunnen realiseren. Per actielijn is vanuit de Taskforce stakeholders een werkgroep gevormd voor het organiseren van de acties en processen om de doelstellingen te realiseren.

De vier actielijnen zijn:

1. Het kwantitatief monitoren van onze voortgang, zowel door transparante rapportage door bedrijven als de nationale voortgang en impact van de acties

2. Samen tegen voedselverspilling in de keten, door innnovaties en nieuwe samenwerkingsvormen en business modellen te ontwikkelen en te implementeren

3. Samen tegen voedselverspilling bij de consument, gebundelde inzet op duurzame gedragsverandering

4. Spelregels veranderen, zowel in wet- en regelgeving als de verantwoordelijkheden en zakelijke spelregels

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19