NAPRO Alpacas Verdoven (BO-43-013.02-001, BO-20-008-041)

Project: EZproject

Project Details

Description

  • Alpacas worden ook in Nederland met enige regelmaat geslacht.  Methoden voor het verdoven van dieren zijn vastgelegd in verordening (EG) Nr. 1099/2009. Alpacas vallen ook onder deze verordening . Het is echter niet duidelijk of de toegepaste verdovingsmethode  altijd goed wordt toegepast en of de toegepaste methode bij Alpacas tot effectieve verdoving leiden.
  • Doelstelling van dit project is inzicht krijgen in de effectiviteit van de in Nederland toegepaste verdovingsmethoden
  • In een deskstudie zal worden onderzocht welke verdovingsmethoden kunnen worden toegepast voor het verdoven van alpacas,  en welke methoden in Nederland en in het buitenland  in praktijk worden toegepast.  De effectiviteit van de Nederland toegepaste verdovingsmethoden bij het slachten van alpacas zal worden vastgesteld  op basis van gedragobeservaties en toetsen van reflexen. Uitgangspunt hierbij is dat de dieren bewusteloos zijn en blijven voor en tijdens het verbloeden.
  • Op basis van dit onderzoek zal een Nederlandstalig  rapport worden opgesteld met de bevindingen van de observaties en zal er op basis van deze bevindingen een advies worden opgesteld
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18