NAPRO Actualisatie soortenlijst Noordzee (BO-43-023.03-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2016 is een overzicht gemaakt van welke soorten van nature (en niet van nature) in de Nederlandse Noordzee voorkomen. De lijst is onder andere beschikbaar via www.nederlandsesoorten.nl. In dit project wordt die soortenlijst aangevuld vanuit verschillende databases en literatuurgegevens. De lijst dient om het begrip Noordzee-natuur concreet te maken en kan gebruikt worden door het beleid, door adviesbureaus, door initiatiefnemers en andere partijen. Om de bruikbaarheid te vergroten, wordt de online versie beter ontsloten. De geactualiseerde lijst vormt een belangrijke basis voor het beoordelen van effecten van menselijk medegebruik op de Noordzee natuur en levert daarmee een bijdrage aan de visie van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over het verbinden van natuur en voedsel.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20