NAPRO Aalbeheer (BO-43-023.02-037)

Project: EZproject

Project Details

Description

Sinds de jaren 1980 zijn de glasaalintrek en de aalpopulatie zeer sterk teruggelopen. In 2009 heeft Nederland een aalbeheerplan opgesteld en geïmplementeerd. In juli 2018 is het aalbeheerplan geëvalueerd in een rapportage aan de EU. In aanvulling daarop bestaat er behoefte voor aanvullende informatievoorziening en consultatie.

Deze aanvulling bestaat uit 3 onderdelen: (a) evaluatie uitzet glasaal/pootaal, (b) consultatie naar aanleiding van EU-rapportage aalbeheerplan, (c) update van het demografisch model (ijsselmeermodel) dat een belangrijke input voor het aalbeheerplan vormt.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19