NAPRO-2_Naar een Nederlands Food Integrity Net (BO-43-002.01-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

Bij de productie van levensmiddelen is regelmatig sprake van fraude, en om hier beter mee om te kunnen gaan is er bij bedrijven behoefte aan informatie over incidenten en risico-indicaties van frauduleuze productie. Als fraude-informatie per product of productcategorie beschikbaar is kunnen afnemers gerichter controleren op fraude, en zo met minder kwaliteitscontroles meer fraude detecteren, en de integriteit, veiligheid, en kwaliteit van hun voedselproducten waarborgen. Een uitdaging hierbij is dat bedrijven specifieke details rond fraude bij voorkeur niet zonder meer delen, en daarom is er een zekere mate van anonimiseren en abstractie nodig.

Het doel van dit project is om de mogelijkheden voor het anoniem delen van voedselfraude-informatie tussen bedrijven in Nederland te onderzoeken. We onderzoeken de huidige initiatieven voor het delen van voedselfraude-informatie, we bouwen een geschikt datamodel voor het delen van fraude-informatie, en doen aanbevelingen voor het realiseren van een Nederlands voedselfraude-informatie netwerk. Hierbij willen we een groep stakeholders betrekken die geïnteresseerd is in het opzetten van een Nederlands voedselfraude-informatie netwerk.

In deze uitbreiding op het oorspronkelijke voorstel stellen we een tweede fase van het project voor. Hierin voeren we de eerder gespecificeerde use uit en evalueren we deze. Ten tweede specificeren we mogelijke softwarematige functies voor in nieuwe of bestaande software. Op basis van deze functionaliteit kunnen bedrijven hun operationeel beslissingen mede baseren op fraude-informatie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20