NanonextNL: Ontwikkeling detectie methodiek voor risico inschatting (KB-17-002.02-010)

Project: LNV project

Project Details

Description

Nanomaterialen kunnen een risico vormen voor organismen in het milieu, met name ook voor bodemorganismen. Het is momenteel nog niet duidelijk welke eigenschappen van nanomaterialen van belang zijn voor de opname van deze materialen door organismen. Voor een goede inschatting van de risico’s van nanomaterialen is dit soort kennis onontbeerlijk. In dit project wordt daarom systematisch onderzocht welke eigenschappen van nanomaterialen hun opname bepalen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met een promotie onderzoek, de AIO is in 2012 begonnen. Het project richt zich op opname van nanodeeltjes door bodemorganismen. Bodem ecosystemen zijn met name van belang omdat nanodeeltjes zich hier kunnen ophopen. Daarnaast is er relatief weinig bekend over opname van nanodeeltjes door bodemorganismen omdat dit relatief moeilijk te onderzoeken is. Als modelsoort wordt er aan de rode regenworm gewerkt, een sleutelsoort in het bodemecosysteem. In 2013 zijn blootstellingsexperimenten uitgevoerd met verschillende deeltjes. Momenteel wordt veel aandacht besteed aan de toepassing van geavanceerde technieken (o.a. electronen microscopie) waarmee de opname van deze deeltjes beter beschrijven en kwantificeren is. In de loop van 2014 zullen de eerste resultaten van dit project tot wetenschappelijke publicaties leiden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1231/12/15