Nanolyse: meten van nanodeeltjes (KB-15-006-010, KB-15-010-006, KB-06-005-035)

  • Weigel, Stefan (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ontwikkeling
van snelle/screening methodes voor nanodeeltjes in voedsel en uitgebreide
methoden voor monstervoorbewerking, scheiding, identificatie/karakterisering
van zowel anorganische en organische nanodeeltjes.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1031/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.