Naar een Nederlands Food Integrity Net (BO-43-002.01-006)

  • de Graaf, Klaas Andries, (Project Leader)

Project: EZproject

Description

 Bij de productie van levensmiddelen is regelmatig sprake van fraude, en om hier beter mee om te kunnen gaan is er bij bedrijven behoefte aan informatie over incidenten en risico-indicaties van frauduleuze productie. Als fraude-informatie per product of productcategorie beschikbaar is kunnen afnemers gerichter controleren op fraude, en zo met minder kwaliteitscontroles meer fraude detecteren, en de integriteit, veiligheid, en kwaliteit van hun voedselproducten waarborgen. Een uitdaging hierbij is dat bedrijven specifieke details rond fraude bij voorkeur niet zonder meer delen, en daarom is er een zekere mate van anonimiseren en abstractie nodig.  

Het doel van dit project is om de mogelijkheden voor het anoniem delen van voedselfraude-informatie tussen bedrijven in Nederland te onderzoeken. We onderzoeken de huidige initiatieven voor het delen van voedselfraude-informatie, we bouwen een geschikt datamodel voor het delen van fraude-informatie, en doen aanbevelingen voor het realiseren van een Nederlands voedselfraude-informatie netwerk. Hierbij willen we een groep stakeholders betrekken die geïnteresseerd is in het opzetten van een Nederlands voedselfraude-informatie netwerk.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/19