Naar een duurzame landbouw in 2020 (t2) (BO-11-011.01-071)

Project: LNV project

Project Details

Description

De ministeries werken al vele jaren aan verduurzaming van de landbouw in hun beleid. Er is een keur aan goede voornemens, initiatieven, beleidsmaatregelen en projecten op deelterreinen (zoals gewasbeschermingsmiddelen) en binnen deelsectoren van de landbouw (zoals de melkveehouderij). Een samenhangende beleidslijn (spoorboekje) waarin wordt aangegeven hoe die duurzame landbouw in 2020 gaat worden bereikt, is er echter nog niet. Vanuit verschillende invalshoeken, beleidsvelden en sectoren krijgt men momenteel geen samenhangend zicht op de uitgangsituaties (vertrekstations), de aanpakmogelijkheden (reisschema’s) en op de bereikte duurzaamheid (tussen- of eindstation). Voordeel van een samenhangende beleidslijn is dat het beleid doeltreffender en doelmatiger wordt en de samenleving beter zicht krijgt op waar de overheid naar toe wil.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/14