Mushrooms (KB-39-007-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de toekomst zal er een steeds grotere behoefte zijn aan duurzaam geproduceerd eiwit. Daarom is een overgang naar een situatie waarbij naast vlees andere eiwitbronnen gebruikt worden noodzakelijk. Als bron van eiwitten in voeding zijn paddenstoelen, en vooral het netwerk van schimmeldraden (mycelium) waarvan paddenstoelen een onderdeel zijn, tot op heden nauwelijks in beeld omdat onderzoek naar een beperkt aantal soorten aangaf dat het eiwitgehalte (natgewicht) lager was dan in vlees of bonen. Dit is spijtig omdat eiwitten afkomstig van paddenstoel-vormende schimmels (basidiomyceten) een veelbelovende aanvulling zijn op vlees als eiwitbron. In tegenstelling tot planten die zonlicht en vruchtbare grond, of dieren die eiwit- en koolhydraat-rijk voer en land nodig hebben, kunnen basidiomyceten binnen in gebouwen op lignocellulose groeien. Lignocellulose is de grootste hernieuwbare biomassa op aarde en zijstromen zijn beschikbaar uit landbouw, bosbouw en de voedselindustrie. Daarnaast zijn paddenstoelen gezond, ze bevatten voedingsvezels, vitamines (B, D) en bevatten weinig calorieën, verzadigd vet en natrium. Binnen dit project willen we de mogelijkheden rond het produceren van eiwitten via het mycelium van basidiomyceten (mycoproteïnes) onderzoeken. In tegenstelling tot bestaande mycoproteïnes (zoals Tempeh, Quorn, Pekilo) welke op food-grade of vloeibare substraten geproduceerd worden, willen we eiwitten maken uit tot op heden ongebruikte, vaste en hernieuwbare biomassa. Een serie eetbare schimmels zal worden gekweekt op verschillende soorten lignocellulose-rijke zijstromen zoals rijst-stro, houtzaagsel, cacao-doppen en bietenpulp. De hoeveelheid eiwit en de aminozuur samenstelling zal worden gemeten. De beste schimmel kandidaten zullen verder onderzocht worden op variatie in eiwitgehalte en samenstelling binnen meer stammen van de soort, zodat selectie en eventueel het veredelen van betere rassen een optie is. Voor het toepassen van mycoproteïnes in voeding is het ook belangrijk om te weten hoe de consument over dit soort producten denkt. Dit wordt bekeken in een studie naar consumenten acceptatie van mycoproteïnes.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.