Multiplex detectie pesticiden (KB-33-007-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

Aanleiding en doel van het onderzoek:

Wereldwijd lopen bijen populaties terug, wat een directe impact heeft op de globale voedselproductie. Door het foerageren op bloemen zorgen bijen voor de bestuiving van gewassen. Afnemende bijenpopulaties zijn daarom een directe dreiging voor de mensheid in het algemeen. In 2013 heeft de Europese Unie het gebruik van een aantal bij-onvriendelijke pesticides aan banden gelegd. In 2018 werd deze beperking, na verdere studies, gehandhaafd. Door het buitengebruik op niet bloeiende gewassen kunnen de neonics, door een goede oplosbaarheid in water en hun stabiliteit, het hele ecosysteem beïnvloedden. Behalve neonics zijn er nog andere pesticiden die een toxisch effect hebben op bijen. Daarom willen we binnen dit deelproject een multiplex immunoassay bouwen, die een aantal van deze bij-onvriendelijke pesticiden kan aantonen. Idealiter is deze methode ook geschikt voor analyse op locatie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18