Multiple scales & extreme events (KB-35-005-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Binnen dit project worden twee hoofdtaken uitgevoerd. (1) Er worden methoden ontwikkeld om (de resultaten van) modellen, datasets en kennis te vertalen van het ene schaalniveau naar het andere en tussen kennisdomeinen en (2) er wordt een stress-test ontwikkeld om de veerkracht en schokbestendigheid van de voedselzekerheid binnen voedselsystemen in geval van (onverwachte) extreme gebeurtenissen vooraf in te schatten.

Taak 1 richt zich methodologisch op de manier waarop patronen in de variatie tussen verschillende groepen agenten (bevolkingsgroepen, instituties) en ruimtelijke correlaties (bijvoorbeeld door watergebruik of urbanisatie) gebruikt en/of behouden kunnen worden bij het vertalen van onderzoeksresultaten vanuit een specifiek schaalniveau of kennisdomein naar een ander schaalniveau of kennisdomein. Hiertoe worden voorbeeldprojecten gebruikt in Zuid-Azië, met speciale aandacht voor de relatie tussen watergebruik en voedselproductie en in Oost-Afrika, met speciale aandacht voor de leefbaarheid van rurale gebieden. Voor deze taak technische oplossingen gezocht om modellen hun resultaten aan elkaar door te laten geven, hierbij worden onder andere de modellen Magnet, LPJml, Image, BioSPACS ,Waterwise, MODFLOW en WOFOST gebruikt. Ook wordt een ontologie ontwikkeld voor een eenduidig gebruik van begrippen.

In taak 2 wordt een verzameling narratieven aangelegd die een overzicht geven van de structuren binnen voedselsystemen (van productie tot en met consumptie), de extreme gebeurtenissen die zich in deze systemen voordoen (zowel klimatologisch, als sociaal, economisch, politiek en technologisch) en de manieren waarop verschillende groepen in het voedselsysteem op deze gebeurtenissen kunnen reageren. Hiermee wordt een uitgebreide set indicatoren getest op hun voorspellend vermogen met betrekking tot de reactie van voedselsystemen op extreme gebeurtenissen. De beste indicatoren vormen de basis voor een stress-test voor voedselsystemen. Deze stress-test zal beschrijven hoe informatie over een voedselsysteem gebruikt kan worden om de veerkracht van voedselzekerheid bij extreme gebeurtenissen te voorspellen.

Tezamen versterken deze taken het gereedschap dat beschikbaar is in het onderzoek naar voedselsystemen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22