Monitoring Voortgang Verduurzaming Voedsel (BO-43-002.01-002, BO-20-015-022)

Project: EZproject

Project Details

Description

Projectdoelstelling

Het doel van het project is om een raamwerk op te zetten op basis waarvan de (voortgang in de) verduurzaming van het voedsel in Nederland in beeld gebracht kan worden. Hierbij betreft het de verduurzaming in alle onderscheiden schakels van de voedselketen. Dit raamwerk zal toegepast worden voor de door de AVV onderscheiden productgroepen: Dierlijke eiwit inclusief vis (DEV), Aardappelen, Groenten en Fruit (AGF), Tropisch Fruit, Droge kruidenierswaren (DKW) en dranken.

 

Werkwijze

Het project is een follow up van een project in de afgelopen jaren waarin getracht is zonder substantiele extra dataverzameling een monitor op te zetten die de verduurzaming goed meet en de ontwikkeling in de tijd goed weergeeft. Het voorgestelde project onderscheidt twee fasen. In de eerste fase wordt een raamwerk opgezet om de verduurzaming in beeld te brengen. Dit in beeld brengen bestaat uit het benoemen van hotspots[1] op basis van de methode gehanteerd door TSC; inventarisatie van de actie in de praktijk om de impact van deze hotspots te verminderen, inventarisatie van bestaande data en monitorsysteem of in ontwikkeling zijnde monitorsystemen en een vragenlijst voor bevragen van deskundigen in de ketens voor die aspecten waar momenteel een monitor ontbreekt. In de tweede fase wordt dit raamwerk toegepast. Beschikbare data bij brancheorganisatie en bedrijven worden hiervoor benut en eventueel aangevuld door brancheorganisaties, bedrijven en NGOs te bevragen over de ondernomen acties ten aanzien van de impacts op vastgestelde hotspots.

 

Projectresultaat

Het projectresultaat bestaat per productgroep uit een eenmalig methoderapport (raamwerk per groep producten) en een jaarlijkse update van de voortgang van de verduurzaming.

 

 

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/20