Monitoring van MRSA bij landbouwhuisdieren (BO-43-111-010, BO-43-013.03-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

In opdracht van LNV (en VWS) is rond 2008 een groot onderzoeksprogramma uitgevoerd naar deze MRSA variant. Eén van de duidelijke aanbevelingen was dat er een continue surveillance zou moeten zijn van de dynamiek van de genetische eigenschappen van MRSA in dieren. Immers, indien deze variant wel additionele resistentie en virulentie genen opneemt dan kan de impact voor de mens toenemen.

Recent is aangetoond dat de prevalentie van LA-MRSA bij varkens en vleeskalveren niet is afgenomen, ondanks de reductie in antibioticumgebruik. In pluimvee was de prevalentie laag (8%).

In 2019 zijn geen MRSA aangetroffen in stofmonsters die zijn verzameld op ongeveer tweehonderd vleeskuikenbedrijven.

Er zijn varianten van LA-MRSA beschreven die wijzen op een verdergaande evolutie van dit organisme die het voorkomen bij mensen kan stimuleren. Het project heeft als voornaamste doel om kwantitatieve en moleculaire analyse uit te voeren van MRSA uit stofmonsters genomen op varkens-, vleeskalveren- en vleeskuikenbedrijven. Het project is (in overleg met LNV en NVWA) beoogt om studies uit te voeren naar het voorkomen en de genetische karakteristieken van MRSA in landbouwhuisdieren. Samenwerken met de NVWA dient plaats te vinden voor monstername. Samenwerken met RIVM is nodig voor moleculaire typering en vergelijking met humane MRSA.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21