Monitoring gezelschapsdieren op CPE (BO-43-114-002, BO-43-013.03-003, BO-20-016-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

De laatste 10 jaar zijn meerdere rapportages verschenen over het voorkomen van carbapenemasen in landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. In Duitsland zijn deze gevonden in varkens en kippen en bij gezelschapsdieren. In Nederland zijn tot nu toe geen CPE aangetroffen bij landbouwhuisdieren, maar wel incidenteel bij gezelschapsdieren (honden in 2017 en 2018).

Gezelschapsdieren worden gezien als een mogelijk bron voor besmetting van CPE bij de mens vanwege het intensieve contact tussen eigenaar en dier. Om het voorkomen van CPE bij Nederlands gezelschapsdieren langjarig te monitoren wordt jaarlijks een selectie van tenminste 100 faeces monsters van honden en katten onderzocht op het voorkomen van CPE. We weten uit het onderzoek van voorgaande jaren dat E. coli met OXA-48-like genen incidenteel voorkomen bij honden. Deze resultaten hebben geen directe implicaties voor mens of dier. De resultaten suggereren wel dat OXA-48-like carbapenemasen in gezelschapsdieren in Nederland op beperkte schaal voorkomen. Voor het inschatten van toekomstige risicos is het belangrijk de monitoring voort te zetten. Met deze surveillance kan een eventuele stijging van het aantal positieve monsters worden gesignaleerd en wordt op basis van moleculair onderzoek gekeken welke carbapenemase resistentiegenen hierbij betrokken zijn.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/21