Monitoring gezelschapsdieren op CPE (BO-43-013.03-003, BO-20-016-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

 

In de prospectieve honden en katten fecesmonster-screening bleek er in 2015 en 2016 geen enkel monster CPE-positief te zijn. In 2017 waren alle 200 kattenmonsters negatief. In de 136 gescreende fecesmonsters van honden werd er echter 1 CPE positief monster gevonden. In 2018 waren 2 monsters van honden positief op CPE en alle onderzochte kattenmonsters wederom negatief op CPE.

In 2017 bleek een Escherichia coli met een blaOXA-48 gen waarvan werd bevestigd dat het op een mobiel element lag. Het monster was ingezonden voor parasitologisch onderzoek vanwege chronische diarree en de hond was behandeld met metronidazol. De CPE was hoogstwaarschijnlijk niet de oorzaak van de infectie, in dit geval ging het om zogenoemd dragerschap.

Bij het VMDC in Utrecht zijn in 2018 in totaal 117 faeces monsters van honden onderzocht in de CPE-monitoring. Grofweg 2/3 van de monsters wordt ingezonden voor diagnostiek op parasitologie, 1/3 op bacteriologie. Uit faeces monsters van twee verschillende honden, die in augustus 2018 ingestuurd werden voor parasitologisch onderzoek, werden OXA-48 verdachte E. coli stammen gevonden.

Aanvullend moleculair onderzoek (PCR en sequencen) gaf aan dat de E. coli isolaten verschillende varianten van blaOXA genen bevatten. Het eerste isolaat bevat blaOXA-48 en het 2e isolaat blaOXA-181. Dit betreft in beide gevallen genen met een carbapenemase-activiteit die ook bij mensen in klinische isolaten kunnen worden aangetroffen.

Hoewel OXA-48 ook werd gevonden bij de uitbraak in het Maasstad ziekenhuis in 2011, betrof dat toen Klebsiellas die ook ESBL-positief waren. Destijds droeg E. coli met deze genen niet bij aan de verspreiding in de ziekenhuizen. Onze bevindingen hebben geen directe implicaties voor mens of dier. De resultaten suggereren wel dat OXA-48-like carbapenemasen in gezelschapsdieren in Nederland op beperkte schaal voorkomen. Voor het inschatten van toekomstige risico's voor besmetting van de mens is het belangrijk deze surveillance te continueren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/20