Monitoring Circulariteit Agro-reststromen (BO-43-124-002, BO-43-101-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2030 moeten kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen op een zo laag mogelijk schaalniveau zijn gesloten, regionaal, nationaal of internationaal. Om deze doelstelling te halen is het met name nodig reststromen uit de agro-keten circulairder in te zetten. Denk hierbij aan gewasresten, voedselresten, procesafval, mest en ook GFT. De vorderingen in het circulairder inzetten van deze residuen moet gemonitord worden om te weten of het doel dichterbij komt.

In het onderzoek zal een monitoringssysteem worden opgezet die zich richt op het monitoren op de efficiëntie van de inzet van componenten van biomassa (vezels, eiwit, suikers, vet, nutriënten, ect.). Hiervoor zal er inzicht nodig zijn in de samenstelling van de stomen de afzet van de stromen en de circulariteit van de inzet van deze stomen voor bepaalde toepassingen. Het identificeren van de juiste databronnen is hierbij een van de uitdagingen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24