Monitoring beleidsvernieuwing natuur (WOT-04-010-036.50, WOT-04-010-036.30, WOT-04-010-036.11, WOT-04-010-034.06)

Project: EZproject

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/15

Research Output

Monitoring beleidsvernieuwing natuur: Tussenrapportage WOT-04-010-036.50

Kuindersma, W., Fontein, R. J., van Doorn, A. M., van Duinhoven, G., Kamphorst, D. A. & Nieuwenhuizen, W., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 94 p. (WOt-interne notitie; no. 133)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuur in provinciale coalitieakkoorden

Kuindersma, W., Boonstra, F. G. & Kamphorst, D. A., Dec 2015, WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR. 8 p. (WOt-paper; no. 43)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact

Kuindersma, W., Boonstra, F. G., Arnouts, R., Folkert, R., Fontein, R. J., van Hinsberg, A. & Kamphorst, D. A., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-technical report; no. 35)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Activities

  • 3 Public lecture/debate/seminar

Evaluatiekader natuurpact toegelicht

Froukje Boonstra (Speaker)

12 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Evaluatie decentralisatie natuurbeleid, Van Den Haag tot Krimpenerwaard......

Wiebren Kuindersma (Speaker)

1 Oct 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Lerende evaluatie van natuurafspraken

Froukje Boonstra (Speaker)

2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar