Monitoren stroomgebieden 2 (BO-05-004-011)

Project: EZproject

Research Output

Filter
Report
2011

Kalibratie Modelsysteem Monitoring Stroomgebieden

Siderius, C., Roelsma, J., Mulder, H. M., van Gerven, L. P. A., Hendriks, R. F. A. & van Tol-Leenders, T. P., 2011, Wageningen: Alterra. 49 p. (Alterra-rapport; no. 2216)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring van nutriënten in het oppervlaktewater van stroomgebieden : analyse van metingen in de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford

van Tol-Leenders, T. P., van der Grift, B., Walvoort, D. J. J., Janssen, G. M. C. M., Rozemeijer, J., Marsman, A., Mulder, H. M., van der Bolt, F. J. E. & Schoumans, O. F., 2011, Wageningen: Alterra. 98 p. (Alterra-rapport; no. 2222)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nalevering van fosfor naar het oppervlaktewater vanuit de waterbodem : metingen in een veengebied in de Krimpenerwaard

van Gerven, L. P. A., Hendriks, R. F. A., Harmsen, J., Beumer, V. & Bogaart, P. W., 2011, Wageningen: Alterra. 49 p. (Alterra-rapport; no. 2217)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van de Drentse Aa : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden

Roelsma, J., van der Grift, B., Mulder, H. M. & van Tol-Leenders, T. P., 2011, Wageningen: Alterra. 82 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 25-I)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van de Krimpenerwaard : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden

van Gerven, L. P. A., van der Grift, B., Hendriks, R. F. A. & Mulder, H. M., 2011, Wageningen: Alterra. 76 p. (Alterra-rapport; no. 2220)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van de Schuitenbeek : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden

Roelsma, J., van der Grift, B., Mulder, H. M. & van Tol-Leenders, T. P., 2011, Wageningen: Alterra. 76 p. (Alterra-rapport; no. 2219)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van Quarles van Ufford : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden

Siderius, C., Rozemeijer, J., Mulder, H. M., Smit, A. A. M. F. R. & van Tol-Leenders, T. P., 2011, Wageningen: Alterra. 62 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 25-IV)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sturen op schoon water : eindrapportage project Monitoring Stroomgebieden

Woestenburg, M. & van Tol-Leenders, T. P., 2011, Wageningen [etc.]: Alterra [etc.]. 79 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Database 'Monitoring stroomgebieden': een slimme database voor het beheren van monitoringsgegevens

Walvoort, D. J. J. & van Tol - Leenders, T. P., 2010, Wageningen: Alterra. 51 p. (Alterra-rapport; no. 1955)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwantificering van de fosfaattoestand in de bodem van vier stroomgebieden

Walvoort, D. J. J., Brus, D. J., van der Salm, C., Pleijter, M. & van Tol-Leenders, T. P., 2010, Wageningen: Alterra. 51 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Analyse van de invloed van processen op de nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater : een modelstudie

van Gerven, L. P. A., Mulder, H. M., Siderius, C., Leenders, T. P. & Smit, A. A. M. F. R., 2009, Wageningen: Alterra. 52 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gebiedsanalyse waterkwaliteit Peel & Maasvallei (Werken aan duurzame landbouw en een aantrekkelijk platteland)

van der Bolt, F. J. E., Massop, H. T. L., Bonten, L. T. C., Kruijne, R., van der Wal, A. J. & Visser, A., 2009, Culemborg: CLM Onderzoek en Advies BV. 157 p. (CLM rapport; no. 716)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie van het mestgebruik en de effecten op de belasting van het oppervlaktewater voor de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford

Roelsma, J., Corré, W. J., Paauw, J. G. M., Leenders, T. P., van der Bolt, F. J. E. & Schoumans, O. F., 2009, Wageningen: Alterra. 152 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onzekerheden in debietmetingen : analyse van debietgegevens voor Monitoring Stroomgebieden

Mulder, H. M., van Tol-Leenders, T. P., Siderius, C., Walvoort, D. J. J. & van der Bolt, F. J. E., 2009, Wageningen: Alterra. 78 p. (Alterra-rapport; no. 1956)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Systeemanalyse voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford fase 3

Siderius, C., Wolleswinkel, R. J., van der Bolt, F. J. E., Roelsma, J., Schoumans, O. F., Leenders, T. P. & de Ruiter, H., 2008, Wageningen: Alterra. 1767 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 13-IV)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Systeemanalyse voor het stroomgebied de Drentse Aa fase 3

Roelsma, J., Leenders, T. P., van der Bolt, F. J. E., Wolleswinkel, R. J., Renaud, L. V., Schaap, J. D., Schoumans, O. F., Siderius, C., van der Heide, H. & van der Molen, K., 2008, Wageningen: Alterra. 132 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 13-I)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Systeemanalyse voor het stroomgebied de Krimpenerwaard fase 3

Kroes, J. G., Schaap, J. D., van der Bolt, F. J. E., Wolleswinkel, R. J., Roelsma, J., Schoumans, O. F., Siderius, C. & Leenders, T. P., 2008, Wageningen: Alterra. 124 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 13-III)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Systeemanalyse voor het stroomgebied van de Schuitenbeek fase 3 : monitoring stroomgebieden

Jansen, H. C., Wolleswinkel, R. J., van der Bolt, F. J. E., Schoumans, O. F., Siderius, C., Leenders, T. P. & Sicco Smit, M. E., 2008, Wageningen: Alterra. 174 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 13-II)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2006

Systeemanalyse voor het stroomgebied de Drentse Aa fase 1

Roelsma, J., van der Bolt, F. J. E., Leenders, T. P. & Renaud, L. V., 2006, Wageningen: Alterra. 58 p. (Alterra-rapport; no. 1271)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Systeemanalyse voor het stroomgebied de Drentse Aa fase 2

Roelsma, J., van der Bolt, F. J. E., Leenders, T. P., Renaud, L. V., de Vries, I. & van der Molen, K., 2006, Wageningen: Alterra. 152 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 8-I)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Systeemanalyse voor het stroomgebied de Krimpenerwaard fase 1

Kroes, J. G., van der Bolt, F. J. E., Leenders, T. P. & Renaud, L. V., 2006, Wageningen: Alterra. 63 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 5-III)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Systeemanalyse voor het stroomgebied de Krimpenerwaard fase 2; monitoring stroomgebieden

Kroes, J. G., Dik, P. E., van der Bolt, F. J. E., Leenders, T. P. & Renaud, L. V., 2006, Wageningen: Alterra. 133 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 8-III)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Systeemanalyse voor het stroomgebied de Schuitenbeek fase 1

Jansen, H. C., Renaud, L. V., Leenders, T. P. & van der Bolt, F. J. E., 2006, Wageningen: Alterra. 64 p. (Alterra-rapport; no. 1272)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Systeemanalyse voor het stroomgebied de Schuitenbeek fase 2; monitoring stroomgebieden

Jansen, H. C., Sicco Smit, M. E., Leenders, T. P., van der Bolt, F. J. E. & Renaud, L. V., 2006, Wageningen: Alterra. 147 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 8-II)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access