Monitor Voedselverspilling - data 2019 (M2V) (BO-43-110-010, BO-43-002.02-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om inzicht in de omvang van voedsel gerelateerde reststromen te houden heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gevraagd om de Monitor Voedselverspilling (M2V) zoals Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) deze de afgelopen jaren heeft opgesteld voort te zetten. Dit subsidieverzoek beschrijft de activiteiten die nodig zijn om de monitor van data te voorzien, betreffende de update naar de cijfers over 2019.

 

Samenvatting

De afgelopen jaren hebben het ministerie van LNV, de Alliantie Verduurzaming Voedsel (Alliantie) en WFBR samengewerkt om de omvang van reststromen in de voedselproductie en consumptieketen in kaart te brengen. De Monitor Voedselverspilling (M2V) is resultaat van dit onderzoek. De monitor brengt op basis van openbare bronnen aangaande afvalverwerking en veevoerproductie de omvang van voedselresten in Nederland in kaart. Hierbij wordt gerapporteerd welke bestemming de voedselresten en de stromen gedefinieerd als voedselverspilling krijgen. De volgende bestemmingen worden voor Nederland gehanteerd: veevoer, composteren, vergisten, storten / lozen, verbranden. In dit project wordt de update van de M2V opgesteld voor het jaar 2019.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21