Monitor programma duurzame veehouderij (BO-43-013.01-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

Als onderdeel van het Realisatieplan van de visie Waardevol en Verbonden, heeft de Minister met haar Kamerbrief Duurzame Veehouderij d.d. 4 september 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over haar plannen om de veehouderij te verduurzamen. Om de doelen te bereiken is één van de sporen de concrete stappen die de veehouderijsectoren zelf zetten: varkens, melkvee, kalveren, pluimvee en melkgeiten.
De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd ze te informeren over de voortgang van de verduurzaming van de veehouderij. Daarvoor zal een monitoring worden opgezet. Een belangrijk deel is het monitoren van de mate waarin de veehouderijsectoren hun plan realiseren. De Minister ziet de sectoren zelf als eerst verantwoordelijke om de monitoring van de sectorplannen te realiseren.
De monitoring dient als verantwoording van beleidsinterventies en effectiviteit van het programma verduurzaming veehouderij door LNV.
Het BO project is ondersteunend aan de activiteiten van LNV om invulling te geven aan de Monitoring programma Duurzame Veehouderij (pDV).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20