Modellering methaanemissie rundvee (BO-43-012.02-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project richt zich op de praktische aspecten van reductie van de enterische CH4 emissie via het benutten van de dier-variatie in pensfunctie en het microbioom van de koe. Middels model- en scenariostudies wordt de mogelijke impact van regionale verschillen op de methaanreductiepotentie van voermaatregelen verkend.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19