Modellering methaanemissie rundvee (BO-43-012.02-011)

Project: EZproject

Description

Dit project richt zich op de praktische aspecten van reductie van de enterische CH4 emissie via het benutten van de dier-variatie in pensfunctie en het microbioom van de koe. In 2019 worden de scenariostudies van 2018 (mogelijke impact van regionale verschillen op de methaanreductiepotentie van voermaatregelen plus sturing microbioom) getoetst en verfijnd. Dit gebeurt aan de hand van praktijkgegevens die in 2018/2019 verzameld zijn. Vervolgens worden de scenariostudies uitgebreid met bestaande praktijkbedrijven uit het project Koeien en Kansen. De resultaten worden met veehouders geëvalueerd waarna aanscherping van de scenarios plaatsvindt. Daarnaast wordt de in 2018 gestarte dataverzameling voortgezet om een evenwichtige jaarrond dataset te creëren. Die dataset wordt gebruikt voor analyse betreffende relaties tussen omgevingsfactoren (bedrijf/regio), dierfactoren en enterisch methaanemissie met oog voor handelingsperspectief voor de veehouder.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/19