Modellering beleving natuur en landschap (WOT-04-011-037.09, WOT-04-011-037.04)

Project: EZproject

Project Details

Description

Afgelopen jaren is de invloed van een groene omgeving op momentaan geluk gekwantificeerd, met publieksbevraging met de HappyHier app. Nu nieuwe gegevens verzameld en geanalyseerd zij, vraagt het PBL om in beeld te brengen wat de nieuwe stappen zijn. Vragen daarbij zijn; wat zijn op dit moment de belangrijke maatschappelijke opgaven m.b.t. de maatschappelijke waardering en waarden van het landschap en in hoeverre die vragen met de bestaande kennis en het bestaande instrumentarium (modellen, data, etc.) te beantwoorden. Het onderzoek in 2019 richt zich dan ook niet op data analyse, maar op het inventariseren van maatschappelijke vragen en de beschikbare wetenschappelijke kennis en het beschikbare modelinstrumentarium. Hierbij zal gekeken vooral worden naar vragen die voortkomen uit Planbureau producten zoals het signalenrapport Landschap, de Natuurverkenning, de Balans van de Leefomgeving en de Evaluatie Natuurpact.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/20

Research Output

HappyHier: hoe gelukkig is men waar? gegevensverzameling en bepaling van de invloedvan het type grondgebruik, deel II

de Vries, S., Nieuwenhuizen, W. & Meeuwsen, H. A. M., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 58 p. (WOt-technical report; no. 132)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access