Modellering beleving natuur en landschap (WOT-04-011-036.90)

Project: EZproject

Project Details

Description

HappyHier richt zich op het modelleren van de belevings- en de recreatieve gebruikswaarde van natuur en landschap, en wel zodanig dat het effect van ruimtelijke veranderingen en ingrepen op deze waarden kan worden gekwantificeerd. Zon kwantificatie moet het makkelijker maken om deze culturele ecosysteemdiensten volwaardig mee te nemen bij het bepalen van de baten van het natuurbeleid en in integrale afwegingen zoals Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBAs). De belangrijkste gebruiker van het te ontwikkelen model is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

 

Op 1 mei 2016 is de HappyHier app gelanceerd voor een zo groot mogelijk publiek, ondersteund door een media campagne. De app was beschikbaar voor Apple IOS en Android smartphones. De gegevens die met de HappyHier app verzameld zijn, worden in 2017 diepgravend geanalyseerd. Doel is het onderbouwen en kwantificeren van de relatie tussen het welbevinden van mensen en hun aanwezigheid in verschillende typen (groene) omgeving, zodat de verschillen in welbevinden tussen typen leefomgeving kan worden geduid.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17