MNP: toevoeging van stedelijk gebied (WOT-04-011-036.97)

  • Lahr, Joost (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het PBL wil met strategische beleidsanalyses (verkenningen, analyses en evaluaties) op het gebied van natuur, milieu en ruimte een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afwegingen op m.n. nationale en provinciale schaal, ook buiten natuurgebieden. Om deze reden is er behoefte aan een verkenning van een verbreding richting stadsnatuur. Om deze vraag te beantwoorden wordt in 2018 een verkennend onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richt zich met name op de vraag hoe - analoog aan de benadering in MNP - het stedelijk gebied (en maatregelen daarin) meegenomen kan worden in uitspraken over algemene biodiversiteit en VHR-doelbereik.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18