MNP: toevoeging van agrarische gebied (WOT-04-011-036.96)

  • Melman, Dick (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor landnatuur binnen natuurgebieden is er reeds een kernmodelinstrumentarium, waarmee landelijke hoog-over analyses en verkenning gemaakt kunnen worden over doorwerking van beleidsplannen en veranderingen in de leefomgeving tot effecten op natuur. Voor het agrarisch gebied is wel veel onderzoek gedaan, maar is er nog geen kerninstrumentarium voor landelijke, globale analyses. Er is op een aantal manieren getracht de beschikbare kennis om te zetten richting modellen, maar tot op heden is het nog niet gelukt om vergelijkbare analyses te kunnen maken. Zo is door Pouwels et al. (2005) getracht met statistische regressieanalyses verbanden te leggen tussen voorkomen van soorten in agrarisch gebied en eigenschappen van dat gebied (bijv aanwezigheid sloten, etc). Voor een aantal specifieke indicator akker- en weidevogels is een gedetailleerd model gemaakt met stuurfactoren als Grondgebruik, beheer, verstoring. Tot dusverre heeft dit niet geresulteerd in een instrumentarium waarmee landelijke beleidsvragen kunnen worden beantwoord.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18