MNP fit for purpose (WOT-04-011-037.12)

Project: LNV project

Project Details

Description

In dit meerjarige project wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van dit model zodat het op actuele kennisvragen kan aansluiten en de geldende kwaliteitstandaard van Status A(+) verkrijgt en behoudt. Met het model kunnen we in beeld brengen wat de verwachte effecten van beleidsmaatregelen en van toekomstige ontwikkelingen zijn op de biodiversiteit. Zo kan de bijdrage aan doelstellingen voor biodiversiteit worden ingeschat. Het model is onderdeel van het kerninstrumentarium en dient relevante vragen op een wetenschappelijk robuuste wijze te kunnen beantwoorden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22