Mitigatie lachgasemissie (BO-43-106-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Lachgas is een van de broeikasgassen waarvan de emissie moet worden gevraagd. Landbouwbodems zijn een belangrijke bron van lachgas. Beperking van lachgasemissie uit landbouwbodems is een van manier om broeikasgasemissies uit de landbouw te verminderen. In dit project wordt de lachgasemissie uit mestbewerkingsproducten gekwantificeerd door middel van veldmetingen. Het  inzicht in de emissies van producten uit mestbewerking en effecten van toedieningstechniek op emissies kan worden gebruikt voor het  afleiden van maatregelen om lachgasemissie te beperken. De emissiefactoren kunnen worden gebruikt in nationale rekenmethode voor emisises uit de landbouw (NEMA).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21