Milieukansen, prestaties en diversiteit van melkveehouderij (BO-20-011-004)

  • van den Ham, Aart (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het KIGO project Koeien en Kansen voor Koeien door Samenwerking werken acht onderwijsinstellingen samen om de kennis op het gebied van mineralen-management en economie op melkveebedrijven te laten doorwerken in onderwijs en praktijk. Binnen dit project leren studenten in groepsverband een bedrijfsadvies uit te werken op het gebied van mineralenmanagement en economie.

Het LEI en WLR werken mee aan dit project om kennisinput vanuit onderzoek zo goed mogelijk te organiseren. Er zijn diverse handleidingen gemaakt, excursies uitgevoerd, onderwijsprojecten uitgevoerd op KTC de Marke en curricula geactualiseerd op basis van het gebruik van de Kringloopwijzer.

Met deze WURKS-bijdrage is het Nederlandse veehouderij onderwijs verder geactualiseerd m.b.t. de mestproblematiek. Dit betreft meerdere niveaus: (macro) beleidsmatig, planning en aanpassing bedrijfsmanagement op individuele bedrijven en meer inzicht in mogelijke technologische oplossingen.

De relatie tussen productiesystemen en milieuproblematiek in betere geïntegreerd in lopende onderwijsprogramma's.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/13