Milde conservering van levensmiddelen (KB-15-002-021)

Project: LNV project

Project Details

Description

Milde conserveringsmethoden zoals hoge druk, pulserende elektrische velden en koud plasma kunnen gebruikt worden om de houdbaarheid van producten te verlengen terwijl de verse kwaliteitseigenschappen behouden blijven. Ondertussen is er in de wetenschappelijke literatuur veel kennis beschikbaar over de invloed van deze technologieën op het behoud van inhoudsstoffen zoals vitamines en andere nutriënten in levensmiddelen. Ook NovelQ heeft hier veel resultaten over opgeleverd. Er is veel minder bekend over de invloed van deze technologieën op de biobeschikbaarheid van nutriënten en bioactiviteit van voedingsbestanddelen. Belangrijk is dat de concentratie en biobeschikbaarheid van nutriënten niet negatief beïnvloed wordt door nieuwe technologieën. Daarnaast mogen er geen schadelijke stoffen gevormd worden in de processen die vrijkomen in de behandelde levensmiddelen, bijvoorbeeld door vrijkomen van metalen uit elektroden.

 

De doelstelling is om de invloed van milde conserveringsmethoden op de biobeschikbaarheid en bioactiviteit van specifieke voedingsbestanddelen in kaart te brengen, en om te onderzoeken of er tijdens het gebruik van deze processen ongewenste, schadelijke stoffen gevormd worden.

 

In het project worden experimenten uitgevoerd met milde bereidingsmethoden (e-cooking, koken, stomen, magnetron) en milde conserveringsmethoden (hoge druk, pulserende elektrische velden en hittepasteurisatie). Het effect van deze methode op de biobeschikbaarheid van nutriënten in groenten wordt onderzocht. De inzichten die zo verkregen worden dragen bij aan de onderbouwing van de effecten van milde conservering op levensmiddelen. De resultaten worden verwerkt in een wetenschappelijke publicatie en een informatie sheet.

StatusFinished
Effective start/end date1/03/1231/12/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.