Microbial meat (KB-39-007-001)

  • Hugenholtz, Jeroen (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project zal de technische haalbaarheid laten zien van een vleesvervanger op basis van microbiele fermentatie. Het uiteindelijke product zal beter zijn dan, of tenminste gelijkwaardig zijn aan, huidige vleevervangers in vitro gekweekte spiercellen, geprocest plantenbiomass (shear-cell-technology), insect eiwit, etc. op het gebied van sensorische (tekstuur en smaak) en nutritionele eigenschappen (eiwit/aminozuur-gehalte, vitamines), op het gebied van duurzaamheid (CO2-uitstoot, land/water-gebruik) en op het gebied van consument-acceptatie.

Binnen dit project zal gebruik gemaakt worden van reeds-ontwikkelde fermentatie-technologien om microbieel vet/olie te maken op basis van gisten en/of microalgen, om vitamines te maken op basis van melkzuurbacterien en propionzuurbacterien, en om hartige smaak en haem te maken op basis van verschillende microorganismen. Daar bovenop zullen nieuwe fermentatieve processen worden ontwikkeld om diervrij vleeseiwitten zoals actine en myosine te produceren met behulp van efficiente eiwit-producerende gisten of schimmels zoals Pichia pastoris.

De verschillende microbieel-geproduceerde vlees-componenten vleeseiwit, vitamines, vet, haem, en smaak zullen gecombineerd worden tot een goed-smakend vleesvervanger door gebruik te maken van de hoogwaardige formulering- en processing-expertise van de WUR. Met behulp van de Social Sciences-groep van de WUR, zal tenslotte onderzocht worden hoe een dergelijk product ontvangen wordt door de Nederlandse consument en welke aspecten meer aandacht behoeven voor ontwikkeling van een optimale vleesvervanger.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20