Metropolitan Data and Diagnosis (MDD) (InvT.) (KB-25-008-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

De wereldbevolking verstedelijkt in hoog tempo. In 2050 woont naar verwachting 66% van de wereldbevolking in steden. Momenteel leeft al 72% van de Europeanen in stedelijk gebied. Steden worden steeds meer geconfronteerd met de uitdagingen van een klimaatbestendige duurzame verstedelijking en kwaliteit van leven. De uitdagingen hebben betrekking op o.a. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, mobiliteit, water- en afvalbeheer, gezondheid en welbevinden. Door ervaringen onderling te delen kunnen steden van elkaar leren en sneller tot een (deel)oplossing komen.

De Atlas of Metropolitan Solutions is een digitaal platform dat ontworpen is voor mensen met verschillende behoeften en interesses, van wetenschap, beleid en bedrijven; publieke, private en vrijwillige sectoren; grote en kleine organisaties om eenvoudig kennis te delen, verkrijgen en genereren om steden beter en toekomstbestendig in te richten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18