Meting geneesmiddelen door uitspoeling vanuit mest (BO-20-004-127)

  • Lahr, Joost (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het voorkomen, de risicos en de mogelijkheden voor emissiereductie van humane geneesmiddelen in water krijgen de afgelopen jaren steeds meer aandacht. De Ketenaanpak Medicijnresten uit Water, als  onderdeel van de Delta-aanpak waterkwaliteit van het Rijk, is daar het resultaat van. 

Naast humane geneesmiddelen kunnen ook  diergeneesmiddelen in het grondwater en oppervlaktewater terecht komen. Naar diergeneesmiddelen gaat tot op heden minder aandacht uit. Een deel van de werkzame stoffen is gelijk aan die in humane geneesmiddelen. De verspreidingsroutes van diergeneesmiddelen zijn echter complexer van aard. We weten nog niet of en in welke mate diergeneesmiddelen (inclusief antibiotica) in het in grond- en oppervlaktewater aanwezig zijn en wat de risicos daarvan zijn.

In 2017 voert Wageningen Environmental Research (Alterra) onderzoek uit om na te gaan of diergeneesmiddelen op hot spot locaties aangetoond worden in grondwater, oppervlaktewater, bodem en/of sediment. De resultaten kunnen al dan niet aanleiding geven tot verdere agendering van de emissie van diergeneesmiddelen naar het milieu

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17