Methodiek ontwikkeling risicogebaseerd monitoren (KB-37-002-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van dit project is het opzetten van een methodiek voor de onderbouwing van risico-gebaseerde bemonstering en analyse plannen, zodanig dat producten worden bemonsterd en geanalyseerd op voedselveiligheidsgevaren die de meeste risico met zich mee brengen. Het gaat hierbij om gevaar-product combinaties, zowel in diervoeding als humane voeding. Binnen WFSR is een dergelijke methodiek opgesteld voor bemonstering van diervoederingrediënten op bepaalde contaminanten. In het huidige KB-project wordt een meer generieke methodiek opgesteld die zowel diervoeder als humane voeding omvat.

In het eerste jaar (2019) is een methodiek opgesteld voor humane voeding. Deze is in 2020 getest op een case studie (vis, granen). In het 3e jaar (2021) zal een link worden gelegd tussen de methodes voor diervoeding en humane voeding, op basis waarvan een generieke aanpak zal worden opgesteld. De opgestelde meer generieke methodiek wordt dan getest (2021-2022) op eerst een kleine en daarna, bij positieve evaluatie, op een grotere case studie. Ondertussen vindt overleg met NVWA plaats om te toetsen of de methodiek zinvol is voor hen in de ondersteuning bij het opzetten van risico-gebaseerde bemonsteringsplannen voor voedselveiligheidsgevaren in humane voeding en diervoeding.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21