Methodeontwikkeling allergenen (KB-37-002-045)

Project: EZproject

Project Details

Description

Volgens de verordening van het Europese parlement (Verordening (EU) nr. 1169/2011) dienen aanbieders van verpakte- en onverpakte levensmiddelen allergeneninformatie over hun producten te verstrekken. Deze verplichting heeft betrekking op 14 allergenen, waarbij de aanbieder de aanwezigheid ervan in de gebruikte ingrediënten moet vermelden, alsook mogelijke kruisbesmetting tijdens verwerking en productie moet uitsluiten en controleren. Omdat deze wetgeving meerdere allergenen bevat in een breed spectrum van matrices is er voor WFSR in 2021 een strategie opgesteld met een lijst van allergenen waar in eerste instantie de focus op zou moeten liggen. Melk, mosterd, selderij, soja en tarwe hebben een hoge prioriteit in dit lijstje en daarom zal in dit project op deze allergenen gefocust worden:

Melk:

  • Ontwikkeling van een immunochemische methode voor de detectie van melk (k-caseïne) bruikbaar voor allergenen detectie. In het verleden is er een methode voor detectie van inmenging van koemelk in melk van andere species bij WFSR ontwikkeld. Ondanks de andere detectie gevoeligheden waarmee gewerkt is, kan de opgedane kennis als basis dienen voor de ontwikkeling van een methode voor de detectie van melkallergenen.

Naast de ontwikkeling van de methode worden verschillende matrices relevant voor melk getest.

Mosterd, selderij, soja en tarwe:

  • Detectie van mosterd (bruine en gele), selderij en soja zal uitgevoerd worden m.b.v. multiplex qPCR, detectie van tarwe zal plaatsvinden m.b.v. singleplex qPCR. qPCR is uitermate geschikt voor kwantificering tot op zeer laag niveau in een breed scala aan matrices. De methoden zullen volledig gevalideerd worden, waarbij verschillende relevante matrices getest zullen worden.

Output:

  • Resultaten zullen samengevat weergegeven worden in tabellen.

 

Opties voor voortzetting project:

In andere projecten zijn antilichamen ontwikkeld om gluten te kunnen detecteren. Gluten zijn ook hoog geprioriteerd in de allergenenstrategie van WFSR. Dit werk ligt nu stil, maar een verdere ontwikkeling van deze methode kan leiden tot het in huis hebben van een unieke assay voor detectie van gluten.

StatusFinished
Effective start/end date22/03/2231/12/22