Methodenontwikkeling kosteneffectiviteit (WOT-04-010-037.25)

  • Roebeling, Peter (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

PBL en WOt evalueren tot 2027, 3-jaarlijks het Natuurpact. Nu het Natuurpact wat langer loopt, komen kosteneffectiviteitsvragen naar boven met een ex-post karakter. Eind 2020 kreeg de intensivering van het natuurbeleid zijn beslag in een aanvulling op het huidige Natuurpact. Voor de evaluatie van het Natuurpact die is voorzien in 2023 betekent dit een uitbreiding van het object van evaluatie. Naast de huidige afspraken uit het Natuurpact zullen ook nieuwe afspraken over bijvoorbeeld herstelmaatregelen en de aanpak van de overgangszones moeten worden geëvalueerd.

 

Dit project richtte zich op het ontwikkelen en uitwerken van methoden die nodig zijn om kosteneffectiviteit van het beleid voortkomend uit het huidige en aangevulde Natuurpact te evalueren. Voor de ex-post vragen kon voortgebouwd worden op ervaringen uit de vorige twee lerende evaluaties en de resultaten van het vorige methodenontwikkelingsproject. Voor ex-ante vragen voortkomend uit nieuw beleid was nieuwe methodenontwikkeling nodig en/of moesten bestaande methoden worden vernieuwd. Het project leverde input voor het Plan van Aanpak (PvA) van de derde Lerende evaluatie van het Natuurpact (LEN3).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21