Methodenontwikkeling evaluatie (kosten)effectiviteit (WOT-04-010-037.12)

  • Boonstra, Froukje (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Om iets kunnen zeggen over de (kosten)effectiviteit van het natuurbeleid van de provincies en het Rijk moeten er verbanden worden gelegd tussen ingezette beleidsstrategieën, kosten, uitvoeringsprocessen, beleidsresultaten en effecten op vlak van natuur, maatschappelijke betrokkenheid en economie. Er is kennis aanwezig op onderdelen van deze keten, maar het blijkt lastig om de hele keten en alle causale relaties daarin in beeld te brengen. Bovendien slagen we er nog niet in de kosteneffectiviteit van beleidsstrategieen ex post vast te stellen. Ook is het lastig om de effecten van beleidsstrategieen op zogenaamde verbrede doelen, als maatschappelijke betrokkenheid en economische betekenis van natuur vast te stellen. Dit project richt zich op het ontwikkelen van methodische aanpakken om met deze uitdagingen om te gaan. Hierbij wordt voortgebouwd op methodische vernieuwingen die reeds worden toegepast in de Lerende Evaluatie Natuurpact en de Balans voor de Leefomgeving. Het project start met het verder uitdiepen en aanscherpen van de methodische vragen, waarna experimenten worden opgezet met vernieuwende aanpakken voor de geselecteerde vragen. De ervaringen hiermee worden gedeeld en gezamenlijke reflectie hierop kan leiden tot bijsturing van de experimenten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19