Meerjarig programma monitor duurzaam voedsel (MDV) (BO-43-110-004, BO-43-002.01-001, BO-20-015-007, BO-20-005-014)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het ministerie LNV wil inzicht in de verduurzaming van voedselketens in Nederland. Het meten van duurzaamheid is erg complex. Daarom is er in 2014 voor gekozen omwille van meetbaarheid en kosteneffectiviteit een monitor te creëren die is gebaseerd op consumentenbestedingen aan voedselproducten die een duurzaamheid relevant keurmerk dragen, over een selectie van verschillende verkoopkanalen. Deze monitor resulteert in geïntegreerde gegevens over de stand van zaken en de ontwikkeling van consumptie van duurzaam voedsel in Nederland: de Monitor Duurzaam Voedsel (MDV).

 

De MDV heeft laten zien dat in de periode 2014-2019 de bestedingen aan producten met een duurzaamheidskeurmerk jaarlijks met een percentage tussen 8% en 26% zijn gestegen. Het marktaandeel van voedsel met een duurzaamheidskeurmerken is in dezelfde periode gestegen van 7% naar 14%.

 

In haar visie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden (zie Kamerstuk 35000 XIV, nr. 5[1]) gepubliceerd in het najaar van 2018 heeft de Minister Carola Schouten aangegeven dat ook de consument een rol heeft in de kringlooplandbouw. En dat het belangrijk is dat hij/zij weet dat de productie van voedsel van grote invloed is op onze leefomgeving. De Minister geeft daarnaast aan dat het van belang is dat de groei in de consumentenbestedingen aan duurzamer geproduceerd voedsel zich ook in de komende jaren flink blijft voortzetten (zie Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 3-10-2019). Om daar inzicht in te krijgen is er ook voor het jaar 2021 en later behoefte om de MDV voort te zetten. Voor de MDV 2021 en later zal gekeken worden op welke manieren de onderliggende methodologie verder verbeterd kan worden, o.a. door een evaluatie van opgenomen keurmerken.

De MDV 2021 en later beantwoordt de volgende vraag:

 

Zet de groei in de consumenten bestedingen aan duurzamer geproduceerd voedsel zich ook in de komende jaren voort?

 

De belangrijkste doelstelling van het project MDV is het opstellen van publieke rapportage met relevante marktgegevens die inzicht geven in het aandeel van duurzaam voedsel in de Nederlandse consumptie en in de ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren. Dat is reeds gebeurd in eerdere edities van de MDV. Het project bouwt voort op de MDV methodologie zoals die is samengesteld in 2020 en eerder.

 

In de MDV worden de gegevens voor supermarkten, foodservice en speciaalzaken voor duurzame voeding weergegeven. Tot 2019 ontbrak er in het overzicht een deel van de gegevens over supermarkten (ca. 30%) en de gegevens over kleine kanalen van verkopen van voedsel zoals verkoop via puur online kanalen, markten, slagers, bakkers etc. In het jaar 2020 is een methode ontwikkeld die de schatting van de gehele populatie van supermarkten mogelijk maakt. Door het meenemen van de hele populatie supermarkten dekt de MDV circa 90% van alle bestedingen aan voedsel in Nederland.

 

In 2021 wordt de MDV geactualiseerd voor de periode 2014-2020. Daartoe worden gegevens verzameld en geanalyseerd voor drie verkoopkanalen, inclusief het produceren van extra gegevens voor het ontbrekende deel van supermarkten en eventuele kleine methodeaanpassingen.

 

  • Een update van de WEcR/CBS database voor het supermarktkanaal met producten, omzetten, en keurmerken per product voor het voorgaande jaar (2020 in 2021, enz.) en bijschatten van ontbrekende gegevens;
  • Een voltooide analyse van de omzetgegevens per product(groep), keurmerk en het verkoopkanaal over het voorgaande jaar;
  • Een monitorrapportage (pdf factsheet), waarin de highlights van deze analyse worden weergegeven;
  • Een monitorrapportage (digitaal), waarin de online versie van deze analyse wordt weergegeven.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/21