Meekoppelanalyse water en natuur (t2d) (BO-11-011.01-085)

Project: EZproject

Project Details

Description

Nederland staat de komende jaren voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwater­voorziening, waterkwaliteit en natuur. Er worden in de komende periode miljarden euro’s geïnvesteerd om deze opgaven te realiseren. Daarbij is het belangrijk bij deze investeringen ambities op het gebied van natuur, economie, milieu, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit te laten ‘meekoppelen’ om zo meer maatschappelijk rendement te halen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Alterra een onderzoek uitgevoerd naar de succesfactoren en belemmeringen van het mee­koppelen van water- en natuuropgaven. Op basis van interviews met diverse vertegenwoordigers van rijksoverheid, provincies, waterschappen, bedrijfsleven en natuurorganisaties zijn de belangrijkste succesfactoren en belemmeringen in beeld gebracht. Op basis van de resultaten zijn aanbevelingen geformuleerd om het meekoppelen van water- en natuuropgaven te stimuleren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/14