Mechanismen legitimiteit (WOT-04-010-037.10)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project beoogt mechanismen betreffende legitimiteit van natuurbeleid te expliciteren in een poging ze ook beter hanteerbaar en beïnvloedbaar (door overheden) te maken. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van een classificatie betreffende de interactie tussen de strategieën en acties vanuit overheden en impact op en reacties vanuit de samenleving (mechanismen). Naast het denken vanuit politieke legitimiteit bestaat in dit project ook uitdrukkelijk aandacht voor legitimiteit die ontstaat als constructie in de overgangen tussen politieke, juridische en maatschappelijk legitimiteit.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20

Research Output

Conflicten over natuurbeheer: Wat kenmerkt deze? Wat kunnen we eruit leren?

de Haas, W., Jul 2020, Wageningen: Wettelijke Onderzoektaken Natuur & Milieu. 7 p. (WOt-paper; no. 51)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur in conflict: botsende waarden, waarheden en belangen in het natuurbeheer

de Haas, W., Donders, J. L. M. & Mattijssen, T. K. M., 2019, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 108 p. (WOt-technical report; no. 163)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access