Marktintroductie Sleedoorn Onderstam S766 (BO-33.05-002-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

Intro:

Marktintroductie van Sleedoorn (Prunus spinosa) onderstam S766 voor de wereldwijde productie van pruim, kwets, perzik, nectarine, amandel en abrikoos.

Doelstelling:  

In 1987 is het Fruitteelt Praktijk Onderzoek (FPO), het tegenwoordige PPO,  gestart vanuit zaad van Prunus spinosa (sleedoorn) zwak groeiende planten te selecteren als onderstam (wortelgestel) voor de productie van steenfruit (pruim perzik, kwets, nectarine, abrikoos). Door jarenlange negatieve selectie op de populatie zaailingen werd het aantal veelbelovende planten teruggebracht naar 15 veelbelovende nummers, enkele jaren geleden. Uiteindelijk is na onderzoek voor de Nederlandse fruitteelt gewerkt aan groeikrachtbeheersing voor de pruimenteelt voor met name de hoofdrassen  Opal, Victoria en ook rassen onder het marktconcept Lazoet. Er is aangestuurd op één selectienummer, dat qua groei-eigenschappen veelbelovend is voor de intensieve steenfruitproductie wereldwijd. Dit betreft  nummer S766. De onderstam heeft unieke fruitteeltkundige eigenschappen, zoals een rustige groei gecombineerd met grootvruchtigheid en een hoge productiviteit. Qua groeikracht zit de onderstam tussen de nu toegepaste VVA-1 en St Julian A. Daardoor wordt een groeikracht verkregen die de kans op destructieve ziekten als Pseudomonas s. verkleint maar wel rendabele intensieve beplantingen mogelijk maakt. Eind 2012 zijn virustoetsingen aan het nummer S766 afgerond en werd geconstateerd dat geen virussen konden worden aangetroffen. Van dit plantmateriaal  worden inmiddels pre-basis moederplanten aangehouden in het Toetscentrum van de NAKT te Horst. Eind 2012 is communautair kwekersrecht aangevraagd voor S766. Nu deze aanvraag en het plantmateriaal officieel is ingediend staat niets meer in de weg om met het in 2012 opgerichte consortium sleedoorn te starten met de internationale marktintroductie.

-       In onderhavig dit onderzoek vindt teeltkundig en fytopathologisch onderzoek plaats in binnen en buitenland, zullen licenties en sublicenties worden uitgegeven, en wordt wereldwijd bekendheid gegeven aan dit nieuwe unieke uitgangsmateriaal voor de steenfruitproductie en wordt de grootschalige productie van de onderstam voorbereid en opgezet. Door dit onderzoek komt de intensieve teelt van steenfruit internationaal een stap dichterbij.

-       Het project levert een bijdrage aan het versterken van de Nederlandse handelspositie van kwalitatief hoogwaardige uitgangsmaterialen dat wordt gedragen door vier vooraanstaande op de export gerichte Nederlandse exportpartners. Het project sluit goed aan bij de beleidsopgave Meer met minder. Het versterkt de Nederlandse handelspositie door de introductie van en zwak groeiende onderstam die het mogelijk maakt de teelt van steenfruit te moderniseren en intensiveren.

StatusFinished
Effective start/end date12/06/1428/04/18