Management Evaluatie Natuurbeleid (WOT-04-010-030)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project zorgt voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de activiteiten binnen het thema Periodieke Evaluatie Natuurbeleid (WOT-04-010). Deze activiteiten zijn er op gericht de periodieke rapportages met een beleidsevaluerend karakter, zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming, mogelijk te maken. Daarbij gaat het om bijdragen aan de Balans van de Leefomgeving en de Lerende Evaluatie van het Natuurpact, met inbegrip van de daartoe te ontwikkelen deelproducten en de synthese van de relevante wetenschappelijke kennis.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/21