Management BRO (WOT-04-013-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Nederlandse ondergrond wordt intensief gebruikt, o.a. voor landbouw, natuur, drinkwaterwinning, ondergronds transport en delfstoffenwinning. Ook is de toestand van de ondergrond van belang bij bovengrondse activiteiten zoals stedenbouw, woningbouw en de aanleg van infrastructuur. Om goed onderbouwde beleidskeuzes te kunnen maken over het gebruik van de ondergrond, moet de overheid over de juiste gegevens beschikken. Daar gaat de Wet Basisregistratie BRO voor zorgen.

Informatie over de ondergrond is nu in beheer bij verschillende organisaties. Mede daardoor zijn de gegevens niet op dezelfde manier gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd. De BRO breng alle gegevens op één plek bij elkaar en stelt ze via één loket beschikbaar. Dankzij de BRO kan de overheid efficiënter opereren. Informatie-uitwisseling tussen overheden verbetert, gegevens worden hergebruikt en dubbel onderzoek wordt voorkomen.

De taak van Wageningen Environmental Research is de realisatie van de landelijke voorziening en het actueel houden van de Bodemkaart van Nederland, de Gt/Gd Kaart en de Geomorfologische Kaart van Nederland alsmede het up-to-date houden van de bodemfysische en bodemchemische gegevens. Tenslotte wordt om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden bekeken in hoeverre satelliet- en sensorgegevens kunnen worden gebruikt.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21